5 March 2011

RANG BHARI PIBHAKARI UDE,HAIYE HARAKH NA MAYO, AYO FAGANIYO!!

khajur kharek sherdi

Fagan mahino ayo, holi-dhuleti layo. Keshuda na fulda layo,kesariyo rang ne banayo. Pichkari ma bharyo rang, udadyo bhabhi ne ang. Bhabhi ae tya pakadi hath,bharyo gulale bhidi bath.