30 June 2011

ऐवा आवे छे धरतीना साद रे....हालो भेरु! गामडे. भीनी माटीनी गंध आवे याद रे....हालो भेरु! गामडे. बोलावे आज एनां खुल्लां आकाश, मीठा परोढना अलबेला उजास, घेरा घम्मर वलोणाना नाद रे....हालो भेरु! गामडे. चारीशुं गावलडी डुंगरना ढाळे, बांधीशुं हींचको वडलानी डाळे, मोर गहेके ज्यां सरोवरनी पाळ रे....हालो भेरु ! गामडे. गाओ रे बंधवा ! गामडाना गीत,याद करो भोळुडां मानवीनी प्रीत, जाणे जिँदगीना मीठा नवनीत रे....हालो भेरु! गामडे. खूंदवाने सीम,भाई !खेडवाने खेतरो,भारतना भाविनां करवा वावेतरो, हे जी करवा माभोभने आबाद रे.....हालो भेरु ! गामडे. --नाथालाल दवे

No comments:

Post a Comment